STYRELSE | START UP

Vilken nytta kan jag ha av en styrelse i mitt företag, och hur kommer jag igång?

Ett växande ägarlett bolag kommer att nå en punkt i sin utveckling då det är dags att formalisera arbets- och ansvarsområdena, och släppa in extern kompetens både i ledningen och styrelsen. Detta är ett för ägaren ibland svårt men nog så viktigt steg för bolagets långsiktiga utveckling. Genom att professionalisera styrelsearbetet och via extern kompetens öka värdeskapandet läggs en stabil grund för bolagets framtid.

Genom att ta in externa ledamöter i sin styrelse tillför man ny kompetens och erforderlig erfarenhet. Det möjliggör också ett mer professionellt styrelsearbete, med tydligare rollfördelning mellan ägare och styrelse. En (extern) ledamot som inte har del i den dagliga verksamheten triggar ordning och reda i styrelsearbetet anseende vilka frågor som är styrelsens ansvar samt att beslutsunderlag, rapporter och ekonomiredovisning finns dokumenterade och framtagna i tid inför styrelsemötena.

GIGare, konsulter, interimare

Kvinna%20svartvit%20Ram_edited_edited_ed

GIGare

Senaste uppdragsgivaren:

XXX

LÄS MER
  • Ny_Färg_vit_bakgrund_redigerad
Christina Pihl.jpg

Christina Pihl

Senaste uppdragsgivaren:

Start Up Lidingö

Kvinna svartvit Ram_edited_edited.jpg

GIGare

Senaste uppdragsgivaren:

xxx