SÄLJSTRATEGIER | UTBILDNING

Organisationer är mer eller mindre beroende av sin försäljning och de flesta vet att kontinuerlig utveckling är minst lika viktigt för säljarna, som för ledare och övrig personal. Att ha kunskap om strategier och mål kopplade till verksamhetens mål och individens arbetsbeskrivning, att nätverka, våga utmana och visa stolthet, att vara engagerad, att träna och förbättra, skapa förståelse, mervärden och visa empati. Att lyssna på kunden, ha tålamod och disciplin. Det är några av flera viktiga komponenter och färdigheter för att lyckas med framgångsrik försäljning idag.

- Tell or Sell

GIGare, Föreläsare, Utbildare

Andreas_Lindström.jpg

Andreas Lindström

Senaste uppdragsgivaren:

Bilia Group

angler-headshot.png

Senaste uppdragsgivaren:

xxx

Anonym GIGare 2.png.jpg

GIGare

Senaste uppdragsgivaren:

xxx