KARINA ANDERSSON

Senior Rekryteringskonsult

Jag genomför både hela rekryteringsprocesser och delar av dem såsom företags- och kravprofilanalyser, annonsering, urval, djupintervjuer, testning av kandidater, referenstagning och deltar som aktivt stöd i urvalsprocessen. Självklart genomför jag även kvalitetssäkring av genomförda rekryteringsprocesser.

 

I rekryteringarna arbetar jag med kompetensbaserad intervjumetodik, vilket jag även tidigare har undervisat i. Jag tycker om att använda mig av andra språk i mitt arbete och talar både spanska och franska, och har erfarenhet av att genomföra hela rekryteringar på engelska.

Bild 2.jpg

Jag är utbildad civilekonom och har under många år arbetat med försäljning, marknadsföring/kommunikation och utbildning i olika roller och verksamheter. De senaste 14 åren har jag arbetat med rekrytering av chefer och specialister på alla nivåer och branscher inom både det privata näringslivet och den offentliga sektorn.

 

Kompetenser:

Chefer och specialister på alla nivåer och branscher inom både det privata näringslivet och den offentliga sektorn.

Certifieringar

Jag är certifierad inom ett flertal olika testverktyg och är van att återkoppla dessa till både kandidater och kunder.

 • Dimensions (personlighetsformulär), TalentQ

 • Drives (engagemangstest), TalentQ

 • EQ-i (arbetspsykologiskt testverktyg), Kandidata

 • WPT (problemlösningstest), Kandidata

 • OPQ (personskattningsformulär), SHL

 • MQ (personskattningsformulär), SHL

 • AT (personskattningsformulär), SHL

EXEMPEL PÅ TIDIGARE UPPDRAG

 • Rekryteringsprocess A-Ö

 • 2nd opinion

 • Tester

 • Mäkling

Rekrytering utförs främst i Västra Götalands Län och Hallands Län.

VAD ANDRA SÄGER OM MIG

Vill alltid vara och uppfattas som professionell. Inger stort förtroende till såväl kunder som kandidater. Ärlig, rak och tydlig. Karina har en optimistisk syn på livet och tror gott om andra.

KONTAKT

Tack för din förfrågan!