Ulrika Schelwander - "Hjärnforskaren" som utvecklar organisationer!

Ulrika började väldigt tidigt att forska kring hjärnan, hur man fungerar som människa och hjärnans plasticitet. Hon har alltid varit intresserad av beteenden och hon har alltid älskat barn. Idag använder hon alla erfarenheter till att utveckla morgondagens ledare och medarbetare.


Ledaren, individen, gruppen

Första gången hon satt barnvakt, var hon 10 år, sen dess har hon arbetat på en Montessoriskola, fostrat två barn och utvecklat flera olika typer av organisationer. På Montessoriskolan arbetade hon som ekonomiansvarig (senare t.f. Rektor under ett år) och satt ofta med ute på skolgården, upptäckte hur de nya eleverna betedde sig, hur grupperna organiserade sig och hur konflikter uppkom och löstes. Barn är direkta och hon satt på första raden framför det skyltfönster som vägledde henne till nya insikter. Hon hade tidigare arbetat som Projektledare och sett samma beteende, men inte på samma ärliga sätt. Under sin tid på skolan gick hon deras Montessoriutbildning på Lärarhögskolan och fick läsa om hjärnans utveckling hos barn redan på fosterstadiet. Sen dess har hon fortsatt att förkovra sig inom ämnet och använder idag flera olika tekniker, sin kunskap och sina egenskaper för att skapa hållbara förändringar hos företag och dess medarbetare.

"Så skapar du effektiva team med hjälp av ledaren, individen och gruppen!"

Ulrika har dessutom skrivit en bok i ämnet där hon tar upp en ledares viktigaste uppgift, vad det praktiska ledarskapet handlar om och varför det är viktigt att hela tiden utveckla sitt personliga ledarskap och sin emotionella intelligens. Ledaren, individen, gruppen är skriven utifrån ett coachande förhållningssätt där hon genom frågor, reflektioner och övningar vill inspirera och skapa tankar som leder till insikter och lärande. Med 30 års erfarenhet har hon en gedigen bakgrund inom utveckling av individer och grupper som projektgrupper, styrgrupper, arbetsgrupper, avdelningar och ledningsgrupper.

"Det finns vissa egenskaper som är viktiga att ha när man arbetar med organisationsutveckling."

Organisationsutveckling innefattar just ledaren, individen och gruppen. Det ställer också krav på olika förmågor, att ha eller utveckla, hos lednings- och organisationsutvecklare som analytisk förmåga, kommunikativ förmåga, problemlösningsförmåga och kunskap om människan. Utöver dessa förmågor är Ulrika glad, öppen och entusiastisk. Hon är driven och hon levererar. De som anlitat henne har fått ett nytt tänk och hållbara resultat.

Bakgrund

Ulrika är född i Gävle, uppväxt i Luleå och bosatt i Stockholm sen 30 år tillbaka. Som 13-åring körde hon Höhiss och efter två år på gymnasiet (natur och SAM) hoppade hon av, skaffade sig ett jobb och egen bostad, även om hon alltid har haft lätt för att läsa. En dag kom hon på att hon skulle bli ekonom och läste in gymnasiet och universitetet på fem år. Hon började sin karriär som revisorsassistent och fick där mersmak för hur det var att komma ut till olika företag och anta olika utmaningar. Därefter arbetade hon ett tag som controllerassistent och när hennes arbetsgivare skulle byta affärssystem blev hon projektledare. Därefter blev hon headhuntad till ett konsultbolag och sedan dess (-91) har hon konsultat i affärssystem, projektledning, förändringsledning och utbildat kunder i vad det innebär att arbeta mer digitalt i systemen.

Hon drivs av sin egen utveckling och sitt eget lärande och av att dela med sig av den till andra.

Ulrika arbetar utifrån "Learning by doing" för att skapa lärande i organisationen och visa hur viktigt det är att få med sig alla människor och involvera alla tidigt. Hon själv drivs av sin egen utveckling och sitt eget lärande och av att dela med sig av den till andra. Hon har aldrig sökt en linjetjänst, utan älskar att vara ute hos kund, träffa människor, lära sig nytt och om nya människor.


Hon har förutom Civilekonomexamen läst allt från statskunskap, ekonomisk historia, arbetspsykologi, ledarskap och coaching. Hennes meritlista är djup med olika utbildningar, kurser och certifikat från universitet, försvarshögskolan och akademier, men också från alla olika uppdrag och volontäruppdrag. Hon är nyfiken och lösningsorienterad. Hon har aldrig tackat nej till en utmaning och har alltid sökt lösningar och svar på problem och frågor. Du kan sätta vad som helst i händerna på henne och hon löser det. Om det är något hon inte kan, sätter hon sig in i det och lär sig (och andra längs med vägen). Som hennes guru, Jan Eliasson brukar säga, så känner hon att världens vackraste ord är Tillsammans!

När hon blev t.f. Rektor hade hon arbetat som ekonomiansvarig på en nystartad skola i tre år och samma år som Skolinspektionen skulle göra en granskning, blev den dåvarande rektorn sjuk och Ulrika tog över rodret. Då fanns inte alla planer och dokument som krävdes och det blev brådskande att sätta sig in i allt. Hon gick en kurs i kvalitetsredovisning, tog fram planer och när Skolinspektionen var klar med sin granskning fick de högsta betyg.


Ulrika Schelwander AB

Ulrika hade ett litet uppehåll när hon hade små barn och arbetade då som dagmamma ett tag, tills hon körde igång sin redovisningsbyrå hemma i källaren och arbetade med ekonomistyrning, drev friskola och antog utmaningen som t.f. Rektor etc. Under nästan 10 år arbetade hon på det sättet, därefter tog hon anställning på ett konsultbolag och testade lite olika konsultbolag till 2013, då hon körde igång sin egen verksamhet. Ulrika har bytt namn på sitt företag några gånger.


En önskan hon har är att verka och vara nära kunden och att då ha ett företagsnamn emellan dem kändes inte som rätt riktning för att nå dit, så hon har bestämt sig för att enbart ha namnet Ulrika Schelwander. Då är det hon och kunden och som organisationsutvecklare är hon en strateg och utmanar, kommer med nya idéer och utmanar fyrkanterna i organisationerna. Så fort man är inne på förändring och utveckling idag, så är man inne på hela organisationen.
GIG Uppdrag

KTH var hennes första uppdragsgivare. Hon har varit där och arbetat med flera olika grupper och avdelningar under 10 års tid. 2012 gick hon en coachutbildning och har coachat en del, faciliterat och haft olika uppdrag på KTH. Ulrika ser varje organisation som ett system med oanade resurser. Hennes utgångspunkt är ett styrkebaserat utvecklingsarbete där fokus ligger på det som fungerar bra och leder till hållbar utveckling. I detta systemiska synsätt utgår hon från att vid framgångsrik utveckling och förändring involveras alla som berörs. Utveckling och förändring förutsätter medarbetarnas delaktighet för skapandet av den motivation och det engagemang som uppgiften behöver.

Exempelvis kan Ulrika göra detta genom att de tillsammans kopplar gruppens arbete till övergripande strategier och mål som definierar vad de ska uppnå. De tar också tillsammans reda på vad som behöver göras för att nå målen. Hon arbetar målmedvetet med att skapa en tillåtande miljö präglad av öppenhet, medvetenhet, kreativitet och samspel. Hon tror på människors inneboende vilja att bidra och inkluderas, där kollektivet och sammanhanget är avgörande för både motivation och resultat.

Ulrika ger också en djup beskrivning av hur en verksamhetsplan och samarbete, (grupparbeten och reflekterande team) kan se ut, där uppdraget är att skapa en verksamhetsplan där medarbetarna är ansvariga för att skapa planen, vilket är ett nytt sätt att arbeta på, tidigare har det varit avdelningschefen som varit ansvarig.

  1. De börjar med att skapa en gemensam plattform vilket i detta fall är ”Ramen för arbetet” - Vision, intention, interna och externa mål. Den egna verksamhetens vision, styrkor och framgångsfaktorer utforskas för att identifiera fem mål kopplade till visionen.

  2. Nästa steg är att skapa en övergripande idé om vad innehållet i verksamhetsplanen ska vara. I det arbetet tar de avstamp i det som varit och utforskar tillsammans framgångar och utmaningar, synergier och svårigheter med samarbeten samt det som fungerat som de vill bygga vidare på. Därefter identifierar de ett första steg för att nå övergripande mål och vision, det som är viktigast att börja med. Arbetet görs i grupper indelade efter ”expertis” i olika områden - planering, utbildning och kvalitet. Eftersom de flesta har beröring i alla grupper roterar deltagarna i grupperna. Frågeställningar som diskuteras är t.ex. vad behöver göras, varför ska det göras och hur.De eventuella utestående frågor som finns eller uppstår diskuteras i storgrupp där också de flesta svaren finns. Därefter görs en gemensam reflektion kring hur arbetet har fungerat, lärdomar, samt utvecklingsområden.

  3. Tredje steget är att fastställa Verksamhetsplanens innehåll även utifrån framtida förväntningar och krav. De utgår också från intressenternas behov och de behov av samverkan som finns, såväl internt inom avdelningen som externt inom organisationen och utanför den. Utifrån det innehåll de nu skapat diskuterar grupperna vilka fokusområdena är samt frågor utifrån vad som ska åstadkommas: - Vad blir skillnaden? - När ska det hända? - Vad ska vi ”börja med, fortsätta med, sluta med”? - Hur ser roller, ansvar och organisationen ut? Slutligen gör de en gemensam aktivitet där de fastslår innehållet, prioriterar idéer, vad som ska göras på kort och lång sikt att ta med till verksamhetsplanen som i sin tur sammanställs av ett antal utsedda medarbetare. Därefter hålls en gemensam genomgång och fastställande av verksamhetsplanen där alla deltar. Resultatet av arbetet med verksamhetsplanen är att medarbetarna får större förståelse för varandras arbete och nya perspektiv, de har lärt känna varandra och varandras kompetenser på ett nytt sätt vilket ökar förtroendet och tilliten på avdelningen. Alla på avdelningen är ”ägare” till innehållet i planen och har då både kunskap och förståelse kring vad, hur, när och varför arbetet ska göras. De blir alla del i ett större sammanhang.

Största utmaningen

Att vara GIGare och organisationskonsult bär också med sig utmaningar och den största utmaningen Ulrika kan känna av är att få med sig alla. Det är oerhört ovanligt att alla medarbetare vill samma sak som uppdragsgivaren i förändringsprojekt. Detta kräver att man kan skapa ett förtroende, att förstå vad de vill och därefter kunna visa vägen. Sätta processerna och tillsammans med alla skapa förändringen. Utmaningar kräver också att man är ihärdig och lite "jobbig" som Ulrika uttrycker det. Du måste skapa aktiviteter på ett sådant sätt att det känns roligt, inspirerande och utvecklande. Lagom utmanande! Ulrika förstår och vet att det är människorna som är viktiga och att det gäller att skapa förtroende i organisationen. Sen har hon förmåga att balansera mellan mjuka värden, strategiskt tänk och ha en klar ekonomisk bild – det är a och o i alla organisationer överlag, men framför allt i förändringar!


Drömuppdraget

Om man vill vara säker på att Ulrika ska anta ett förändringsprojekt, så är hennes drömuppdrag det som är lite halvt otydligt och som verkligen kan utmana. Där de ansvariga är öppna för att bli utmanade och verkligen vill göra en förändring och göra annorlunda, även om de inte är helt säkra på vad det innebär. Sådant kan hon guida i, förklara och leda dem till.

Vem är kvinnan bakom, utöver karriären?

Ulrika är gift och bor på Vaxholm, har två vuxna och utflugna barn, två katter, en hund och en häst. Hennes dotter Lovisa är grafisk designer och hjälper Ulrika med alla hennes grafiska delar, som logga t.ex. Hennes son Ludvig arbetar med marknadsföring och försäljning och har såklart också kommit med värdefulla tips. Jag vet att det finns så mycket mer att berätta om Ulrika! Hon är en otroligt inspirerande och intressant person, som är lite blygsam med sina intressen utöver yrkeslivet. Till exempel vet jag att hon har en del samarbeten med Björn "Natthiko" Lindeblad som ska ha en föreläsning, eller ett meditativt retreat, i november i Vaxholm. Hon utbildar också bl.a. i Utvecklande Ledarskap (UL), där deltagarna får möjlighet att utveckla framgångsrika ledarbeteenden och sitt personliga ledarskap.

Hitta GIGare

Jag är väldigt tacksam över ditt deltagande här och ser fram emot din föreläsning för alla andra GIGare i höst! Innan vi avslutar vill jag passa på att fråga varför du är med och vad för nytta du ser i att vara med på Hitta GIGare? - Det är på grund av Dig. Du. Jag kan inte sätta fingret på vad det är, men jag tycker att du agerar väldigt proffsigt och du visar att du har tänkt. Professionalitet och tanke är viktigt för mig och det märks att sammanhanget är givande och bra. Det är första gången jag känt att det var ett jätteroligt och intressant gäng med bred kompetens i ett nätverk. Så många som pratar och lyssnar på varandra. Det är väldigt inspirerande och det här tror jag på.

Med det säger jag ödmjukt Tack!

Jag är otroligt glad för alla människor jag möter och all kompetens. Att få se hur de skapar i mötena och fortsätter bygga sitt nätverk! Ulrika Schelwander är unik på sitt sätt och ni kan läsa mer om henne under Organisation här på Hitta GIGare.

105 visningar

©2020 by Hitta GIGare.