Charlotte Halvarson Kindmark – inkluderande världsmedborgare leder projekt för hållbar utveckling.

Uppdaterat: 26 sep. 2019

Visionen kring de globala målen lutar sig på de tre dimensionerna av hållbarhet: Ekologisk, Social och Ekonomisk hållbarhet. Lägg till kommunikation och en kontinuerlig strävan att utveckla platser, organisationer och människor däri – och du har Charlotte.

Från global till lokal

När hennes första barn föddes 1991 blev liksom livet på allvar – det handlar om att ta ansvar och se till att barnen får en bra framtid. Målet blev att gro schyssta värderingar, en sund livsstil och skapa utrymme för kreativitet med omsorg för andra och jorden vi lever av. I det ligger också att det vi gör hemma påverkar människor över hela världen. Återbruk, fadderbarn i olika delar av världen, DIY, sopsortering, höns och hälsosam mat blev början på hållbarhetsresan som pågår än idag. Tänket sitter i ryggmärgen och det har lett henne till det arbete hon utför idag. I hennes roll som projektkonsult har hon drivit flertalet projekt som syftar till en hållbar utveckling.

Från människorna i organisationen till platsen de bor och verkar i. Hennes sätt att se på saker, som oslipade diamanter och att allt har ett högre syfte, en långsiktighet, har varit en bidragande faktor till att hon kan sätta saker i ett större sammanhang och lyckas engagera till delaktighet och medskapande.

Bakgrund

Som person är Charlotte mångsidig, prestigelös och otroligt driven. Hon ser människor, potentialen och hon har modet. Som ung testade hon på flera olika typer av yrken. Från svets och travers i industrin, olika roller inom restaurangbranschen, till offsetmontör och säljare. Parallellt utvecklade hon sin konstnärliga ådra med teckning, måleri och textning.


I samband med att hon jobbade på en möbelaffär med eget snickeri, startade hon ett måleri- och inredningsföretag tillsammans med sin svärfar som var målare. På så sätt kunde hon erbjuda möbelaffären måleritjänster så deras kunder fick precis vad de efterfrågade. Hon utvecklade verksamheten och skapade ett kluster av hantverkare - snickeri, väveri, tapetserare och antikhandlare som tillsammans kunde erbjuda helhetslösningar inom inredning. Hon designade möbler åt kyrkan, restaurerade antika möbler, och ”upcyclade” andra, målade kök och textade skyltprogram. Hon ådrade och marmorerade hotellinredningar och trapphus - till och med änglar i taket hos en kund.


Parallellt med företagandet engagerade hon sig starkt i ortens utveckling och startade en företagarförening och en förening för gemensam ortsutveckling. Tillsammans med föreningsmedlemmarna arrangerade hon event för att stärka gemenskapen, engagemanget och lyfta fram unga förmågor. Ett event blev så uppskattat att det blev en ”hemvändardag” med ett par tusen besökare.

En av hennes kunder var koncernägare med flera spännande bolag varav ett fastighetsbolag på orten hon bodde. Han ägde flera gamla vackra byggnader som han omsorgsfullt renoverat och hon tyckte verkligen om hans engagemang och omsorg av platsen. Vid första maj-brasan 1999, fick hon syn på honom lite längre upp på kullen och travade sig dit, tog honom i hand och sa ”Hej, jag heter Lotta, jag vill jobba hos dig” och fick till svar ”Jaha, kan du komma imorgon?

- Hej, jag heter Lotta, jag vill jobba hos dig. - Jaha, kan du komma imorgon?

Dagen efter, en söndag, var hon på intervju och började sedan arbeta på hans fastighetsbolag. Då fanns ingen egen högskoleutbildning för att bli fastighetsförvaltare utan hon gick igenom flera olika relevanta utbildningar för tjänsten samtidigt som hon jobbade och fick med tiden mer och mer ansvar.

Här hade hon nytta av kunskapen som egenföretagare - affärsutveckling, ekonomi, marknadsföring och ledarskap var bekanta ämnen vilka hon la till utbildningar inom fastighets- och hyresjuridik, affärsekonomi, byggnadsteknik och energieffektivisering.


Uppdraget var brett och hon förvaltade både kulturfastigheter och affärslokaler och upprättade avtal med både näringsidkare och bostadshyresgäster.

Hon byggde upp strukturer för den administrativa verksamheten, systematiserade energieffektiviseringsarbetet, jobbade med marknadsföring och byggde företagets första hemsida och sålde av fastigheter som inte gynnade företaget.

Områdeschef, Eskilstuna kommun

Efter flera år i samma bolag, sökte hon och tog jobbet som områdeschef hos det kommunala bostadsbolaget i Eskilstuna, med ansvar över bland annat 1400 lägenheter, kontors- och affärslokaler i ett socialt utsatt område. Här ansvarade hon för distriktets lägenhetstekniker som arbetar med den löpande kundrelationen och tre lagledare som är chefer för områdets fastighetsskötare och lokalvårdare.


Hon tyckte det var spännande att få hantera områdets utmaningar. Vackra, men gamla byggnader, intressant historik med negativ trendutveckling, låg uthyrningsgrad och en omställning på gång då många flyktingar flyttade in i området.

- "Vi fick hitta nya sätt att kommunicera och agera", säger hon.

Tidigare fokuserade hon och hennes medarbetare mer på byggnaderna och dess omgivning och hur de skulle kunna bli mer energieffektiva, ekonomiskt lönsamma och attraktiva. Nu kom det att mer och mer handla om människorna i och kring byggnaderna – hur de kan uppmuntras agera mer ”energieffektivt” och hur de kan bidra till att platsen blir attraktiv och därmed att fastighetsägandet blir ekonomiskt lönsamt.


Här kom hennes erfarenheter kring samverkan till nytta och hon samlade bland annat ett nätverk av aktörer att sätta fokus på trygghetsskapande åtgärder. Socialtjänst, polis, kommunala och ideella aktörer som arbetar med barn, ungdomar och kriminella gjorde parallella insatser och tog hjälp av varandra i en större utsträckning än tidigare. Var och ens ansvar tydliggjordes och som fastighetsägare kunde hon och hennes medarbetare fokusera på att skapa trygga utemiljöer och allmänna utrymmen. Hon tog också hjälp av polisen att utbilda hela företagets personal att hantera otrygga situationer. Hon anställde också medarbetare som kunde de språk och kulturer som krävdes för att möta de nya hyresgästernas behov.


Förutom nätverkande, personalfrågor, budgetläggning, energieffektivisering, systematiskt renoveringsarbete, brandskydd, hyresförhandlingar, upphandlingar och allt förekommande inom förvaltningsrollen var hon verksam i företagets marknadsarbete.


Från fokus på förvaltning till fokus på utveckling

Efter intensiva år beslöt hon ta nya vägar och i samband med att företaget sökte en projektledare för att jobba med företagets varumärke sökte hon tjänsten och fick den tillsammans med ett uppdrag att samordna aktörer inom ett geografiskt område att verka tillsammans för marknadsföringen av områdets som skulle utvecklas till att bli en ny stadsdel.


Tillsammans med aktörerna som representerade bland annat hotell, arkitekter, museer, science park, sportverksamhet och restauranger utvecklades en gemensam sajt och kommunikation samt årligt återkommande event och möten där man delade information och kunskap med varandra.


Några år senare skulle företaget göra en storsatsning på ett miljonprogramsområde och hon blev tillfrågad om att leda det arbetet och samordna flera delprojekt som syftade till energieffektivisering och ökad attraktivitet.

Hon ledde själv ett av delprojekten som syftade till att uppmuntra hyresgästerna till en mer hållbar livsstil. Då engagerade hon olika aktörer att samverka kring barn och unga i att bland annat själva producera hållbart och utbildas samtidigt. Dels byggde de nya cyklar av gamla lämnade, gjorde utställningar om material, bytte kläder och odlade. ”Sköna Gröna Lagersberg” håller på än.


Hon projektanställde fyra flerspråkiga ”Energitipsare” som besökte 7000 lägenheter och engagerade två tekniker att leda dem i arbetet som blev mycket uppskattat. Hon engagerade också forskare i två olika projekt som syftade till att ta reda på hur fastighetsägare kan påverka sina hyresgäster till en mer hållbar livsstil.

Valda delar av arbetet fortsätter än idag och projektet var en av de stadsutvecklingsprojekt för hållbarhet som Sweden Green Building Council valde ut att representera Sverige under SB14 i Barcelona. Samtidigt som projektet avslutades skedde en omorganisation på företaget och hennes chef ville att hon skulle tillbaka till sin roll som förvaltare och denna gång med ett ännu större förvaltningsområde. Även om hon ville jobba med utveckling, tog hon tjänsten, men ganska snabbt inpå insåg hon att det inte var rätt.


GIGare med fokus på projekt för en hållbar utveckling

Hon sa upp sig från fastighetsbolaget och tog istället sitt första gig. Eskilstunas Miljö- och samhällsbyggnadsdirektör behövde en samordnande projektledare för sitt deltagande i pilotprojektet Citylab där flera svenska stadsutvecklingsprojekt deltog för att testa utveckla områden utifrån 17 hållbarhetsmål framtagna av Sweden Green Building Council. Charlotte samlade många olika kompetenser inom områdena och tillsammans arbetade de fram målsättningar för projektområdet. Resultatet och processen sammanställde hon sedan till en handbok som de kom att kalla ”Metod för hållbar stadsutveckling” som idag används i olika stadsutvecklingsprojekts tidiga skeden.


Flera gig kom att följa det första, mestadels hos samma uppdragsgivare – alla med inriktning att leda, kommunicera och skapa delaktighet i syfte att bidra till en hållbar utveckling.


Hon har lett arbetet att ta fram en uppdaterad vision 2030 för hela den geografiska platsen Eskilstuna där nästan 3000 personer engagerats på olika sätt – barn, unga, näringsidkare, pensionärer, politiker, föreningar från alla delar av det geografiska området som tillsammans skapat underlaget för en gemensam vision.

-”Jag har genom åren lärt mig lyssna och kommunicera utifrån olika människors förutsättningar. Vill jag nå människor i olika åldrar med olika kulturer, social status och bildningsnivå är min ambition att möta dem där de är.”

Senare kom hon att få uppdraget att sammanställa och skriva en lokal Agenda 2030 tillsammans med sakkunniga. Den lokala agendan och visionen utgör grunden för Eskilstunas kommunkoncerns arbete framåt och arbetas in i den ordinarie verksamhetens processer.


Hon har också tagit uppdrag att leda fördjupade förstudier. Ett uppdrag var att ta fram ett förslag på ett aktivitetshus i samma socialt utsatta område hon tidigare förvaltat. I detta uppdrag gjorde hon en grundlig nulägesanalys och behovsinventering tillsammans med verksamma på området. De sammanfattade en vision och gemensamma mål för de många olika verksamheterna och jobbade fram en prototyp på verksamhetsinnehåll som sedan testades på invånarna för att utvecklas vidare till en slutprodukt som hon senare sammanställde i en rapport där även arkitektritningar, ekonomi, och rekommendationer för vidare verksamhetsutveckling låg med. Den studien resulterade i ett förslag med en minskad kostnad om 25 miljoner för kommunen.

-” Jag har förmånen att få arbeta med många människor med helt olika kompetenser och jag lär mig nya saker hela tiden! Min roll är att leda, driva, sammanfatta och göra slutresultatet begripligt för olika målgrupper i slutändan. ”

Samma principer har hon jobbat efter när hon lett arbetet att ta fram en fördjupad förstudie kring frågan om det kan etableras ett kongress- och kulturhus centralt i Eskilstuna i samverkan med näringslivsaktörer. Där ingick också volymstudiearbete, lokaliseringsutredning, analys av befintlig kulturverksamhet och finansieringsscenarier. Även här har hon samlat många olika kompetenser för att lyckas med uppdraget.

- ”Jag känner mig trygg i min roll som ”tillfällig” ledare. Det är skillnad att arbeta som tillsatt chef jämfört med att vara en tillfällig ledare där du tar människor från linjeorganisationen att utföra uppdrag som kanske inte helt och hållet ligger i deras ordinarie arbetsuppgifter. Det utvecklar både dem och mig.”

Hållbarhetsresan fortsätter

När utrymme funnits har hon även tagit uppdrag som konferencier, föreläsare och inspiratör och representerat förvaltarperspektivet i SGBCs nu framtagna certifiering för hållbart stadsbyggande. Hållbarhetsresan som började på 90-talet fortgår och idag övar hon på att ställa om sin livsstil för att minska sina koldioxidutsläpp rejält och leva ett mer balanserat liv.

- Jag har precis fått barn-barn och jag gissar att hon är en av de få som fått kottar, stenar och en hemmagjord kattleksak i ettårspresent, säger hon och skrattar. Det var faktisk det hon lekte mest med trots alla färgglada plastleksaker hon fått tidigare. Fascinerande, eller hur!”


Charlotte jobbar alltid för att nå visionen, identifierar målgrupper och behov, upprättar strategier och strävar åt att nå delaktighet och engagemang. I det plockar hon in de globala målen av ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Med sin förmåga att kommunicera och skapa målbilder, får hon människor att förstå, att vilja vara med.


Nästa gigg i Eskilstuna är att leda arbetet att skapa en klimatplan för det geografiska området.

- ”Här är utmaningen att få många olika aktörer att bidra med det de kan göra för att vi ska kunna stabilisera klimatet. Idag står Eskilstuna för flera hundra miljoner ton CO2e utsläpp. Vi ska tillsammans nå noll nettoutsläpp inom 25 år. Det blir tufft – och det är viktigt. Jag gillar det!”

Hitta GIGare

Tusen tack för ett otroligt inspirerande och härligt samtal. Ditt sätt att berätta och engagera, gör att jag också vill vara med på din resa.

- Tack själv, det känns som att jag har pratat med en vän och hur ofta får man lov att prata om sig själv?


Innan vi avslutar, vill jag såklart också höra vilket värde du ser i att vara medlem på hittaGIGare.se?

- Dels för att jag tycker att du är en person som har ett bredare perspektiv än vad vanliga rekryterare har. Jag tror att du ser till hela människan på ett annat sätt och jag tror att du verkligen kan hitta rätt person för rätt uppdrag. Åt båda håll, både för kundens skull och för gigarens skull, så att det blir bästa möjliga åt båda håll. Det tror jag är din kapacitet och jag vill följa med på den resan. Jag är fortfarande fri. Jag tillhör inte ett konsultbolag, men får ändå ett sammanhang tillsammans med andra likasinnade som också vill leva hållbart på sitt vis, sina egna premisser och välja själv. Vi har mycket gemensamt och det kan spilla bara gott över till varandra. Det är också en anledning till att jag tycker det är bra att vi har någon form av nätverk.


Vad härligt, det är precis så jag vill att det ska kännas och uppfattas.

- Bra, då har du lyckats med det!


Jag har haft nöjet att få lyssna till Charlottes historia och passion, värderingar och syn på hållbarhet, det viktiga arbete hon har gjort och fortfarande utför som konsult och som världsvän. Hon är en inspiration och förebild fler borde få ta del av. Vi möttes på Fotografiska i Stockholm och det har blivit en plats jag alltid kommer att förknippa med henne. Tack.


Charlotte H. Kindmark GIGprofil

Behöver du en projektledare, ett bollplank eller interim chef med fokus på hållbarhet, utveckling och kommunikation? Kontakta Charlotte och resonera tillsammans kring det behov du har. Du finner hennes profil och kontaktuppgifter här eller på LinkedIn.

184 visningar0 kommentarer