HITTA GIGARE

Frihet, flexibilitet och kvalitet för konsulten och företagen!

Hitta GIGare är marknadsplatsen och nätverket för fristående konsulter inom bland annat HR/Rekrytering, Management, Försäljning, Marknad, Organisation, Coacher och Styrelseledamöter, IT projekt- och förändringsledare. Vi erbjuder ett sammanhang och kompetensutveckling till andra GIGare/konsulter, vi kapar led och bygger broar med företag och förenklar samtidigt för uppdragsgivarna genom att erbjuda giggare utan mellanhänder. Vi hjälper företag i alla storlekar att svara upp till de förändringar som sker så ni kan fortsätta att hålla er konkurrenskraftiga på marknaden. Våra GIGare består av experter som är redo att utveckla era strategier, leda er in i förändringar och ta er längst fram i ledet!

 

Vi vill bidra till en ökad frihet på arbetsmarknaden och förenkla processen kring GIG och konsultuppdrag. På det här sättet tror vi att företag har en bättre förutsättning att följa den ökade takten kring utveckling av såväl människor som organisation.


Läs mer om oss under Medlem och Hitta.

Varmt välkommen till oss, Hitta GIGare är skapad av GIGare och för GIGare.

Gabriella_Mjölnevik_Grundare

Hitta GIGare är en marknadsplats för fria och oberoende konsulter.

Den är byggd för GIGare, av GIGare.

 

Med den vill jag förenkla processen kring kompetensförsörjning, kapa led och bygga broar, samtidigt som jag ger de konsulter, som vill vara fria och oberoende, ett sammanhang.

 

Jag tror att GIG-ekonomin kan bidra till en mer hållbar livsstil - för de som väljer att arbeta som GIGare. 

Gabriella Mjölnevik, Grundare & GIGare