NINA PERGAMENT

Projektledning | Kommunikation | Affärsutveckling

Med drygt 25 års erfarenhet från reklambranschen, har jag fått möjlighet att jobba med många olika branscher, både inom offentlig såväl som privat sektor. Jag har även drivit egen kommunikationsbyrå under tio av dessa år. Sedan 2012 jobbar jag som enskild konsult och har då haft interimsuppdrag på marknads- och kommunikationsavdelningar hos Handelsbanken, EKN, Norrtälje Kommun och nu närmast på Sweco.

 

Uppdragen har alltmer en koppling till hållbarhet och hållbar affärsutveckling. På Sweco ansvarade jag för att driva URBAN INSIGHT - ett globalt initiativ som handlar om att lyfta och sprida Swecos expertis inom hållbar stadsutveckling i Europa, ur ett medborgarperspektiv. Likaså i projekt Norrtälje Hamn, som ingick i Sweden Greenbuilding Councils pilotprojekt för hållbar stadsutveckling, City Lab, jobbade jag med att synliggöra, kommunicera och utnyttja hållbarhetsarbetet för affärsmöjligheter och för att stärka varumärket.

HÅLLBARHET

Jag hjälper företag/organisationer att öka sin attraktionskraft och affärsnytta/samhällsnytta genom att identifiera, planera, utveckla och kommunicera sitt hållbarhetsarbete med hjälp av kreativa, tydliga och värdeskapande kommunikationsinsatser. 

Förutom lång erfarenhet och kompetens inom projektledning, strategisk kommunikation, varumärkesfrågor och kreativa processer har jag specialiserat mig inom hållbarhet. Uppdrag med fokus på hållbar stadsutveckling, hållbar turism/besöksnäring och hållbarhetskommunikation är exempel på det.

 

Med bakgrund både från näringslivet och offentlig sektor har jag byggt upp en bred förståelse och analytisk förmåga för att se både samhällsbehov och affärsmöjligheter.

 

Jag brinner för att inspirera och bygga kunskap kring det omställningsarbete som många företag behöver och förhoppningsvis vill göra, för att framtidssäkra sin verksamhet och samtidigt bli mer attraktiva. Då är kunskap och kommunikation avgörande, både internt och externt.

EXEMPEL PÅ TIDIGARE UPPDRAG

 

Hållbarhetskommunikation

 • Så kommunicerar man hållbarhet på ett lättförståeligt, inspirerande och värdeskapande sätt

 • Hållbarhetsredovisning - från ax till limpa: väsentlighetsanalys (identifiera företagets fokusområden avseende hållbarhet), projektledning, design/grafisk formgivning samt produktion

 • Så får man större utväxling och längre livslängd på redan investerat arbete (det som ligger till grund för organisationens hållbarhetsredovisning), både internt och externt

 • Så omvandlar man internt viktiga (långa och byråkratiska) dokument såsom affärsplaner, hållbarhetsprogram och rapporter till snabba, lättillgängliga och inspirerande populärversioner

 • Projektledning CSR-projekt, kampanjer, mässor och andra kommunikationsprojekt

 

Affärsutveckling

Efterfrågan på ledare som kan kombinera hållbarhet med affärsnytta kommer att öka. Nya lagar och spelregler och en ökad efterfrågan ifrån konsumenter driver kraven på hållbarhet. Hållbarhet blir nödvändig och naturlig för tillväxt och utveckling. Den integreras allt mer i affärsutveckling, i processer och i daglig verksamhet.

Med examen i Sustainable Tourism Management jobbar jag som konsult inom affärs- och produktutveckling för hållbar turism och besöksnäring. Metodiken är även applicerbara på andra branscher och verksamheter.

 • Rådgivning och operativt stöd i affärsutveckling

 • Rådgivning och operativ stöd i produktutveckling

 • Konceptutveckling

 • Analys och rådgivning lämpligt certifieringssystem

 • Analys - hur hållbara är ni och hur kommunicerar ni det mot kund?

 • Samverkan t ex kommun och besöksnäringen — hur utveckla ett mer effektivt samarbete med lyckosamma och synkroniserade insatser

FN:s globala hållbarhetsmål / Agenda 2030

För att kunna bli engagerad i hållbarhetsfrågorna krävs kunskap. 

Att implementera FNs globala mål (SDG) förutsätter att man skapar förståelse och engagemang internt och att det sedan sker en löpande kommunikation.

Projektledning och kommunikation avseende introduktion av FN:s global hållbarhetsmål, förankring inom organisationen på alla nivåer (genom att skapa förståelse och kunskapsspridning). Jag bistår också i analysfasen, dvs om och på vilket sätt resp mål kan vara relevant för just er verksamhet att fokusera på (relevansanalys och väsentlighetsanalys). Jag fungerar också som inspiratör och kan ge stöd i hur man kan kommunicera externt kring detta arbete, för att skapa mervärde och stärka sitt varumärke.

VAD ANDRA SÄGER OM MIG

 • Driven och affärsorienterad - proaktivt förhållningssätt

 • Inkännande och analytisk - kan läsa av rätt och förstå vad som behövs

 • Idérik/kreativ - identifierar nya, möjliga initiativ och utvecklar sedan dessa

 • Hög social kompetens - relationsbyggare på alla nivåer i en organisation

 • Inspirerande och säljande - bra på idéinförsäljning

 • Nyfiken, engagerad, professionell och ödmjuk

 • Leverans- och kvalitetssäker - från ax till limpa

Jag arbetar som enskild konsult och har ett stort professionellt nätverk som jag kan koppla på efter behov. Anlitas för kortare och längre uppdrag.

KONTAKT

©2020 by Hitta GIGare.