MATTIAS KARLBERG

Managementkonsult & Produktchef

Behöver du hjälp med utmaningar i den snabbt föränderliga värld vi dagligen upplever? Då erbjuder jag tjänster och lösningar inom verksamhetsutveckling, förändringsarbete samt alla typer av produktägarfrågeställningar. Med erfarenhet från ett flertal förändringsprojekt med fokus på̊ arbetssätt, roller, kvalitet, organisations och processförändringar kan jag erbjuda lösningsalternativ och implementationshjälp till dina utmaningar. Som produktchef har jag stor vana av att hantera komplexa & konkurrensutsatta produkter i en agil utvecklingsmiljö. 

Mattias Karlberg.jpg

Jag är övertygad om att behovet av att se den individuella människans roll är centralt för att nå framgång i dagens tekniktunga och förändringsbenägna värld. Förändring sker idag kontinuerligt och det är genom att hantera kombinationen teknik och människor effektivt som framgångsrika organisationer, och därav produkter och lösningar, kan växa fram. Individen, med dess egenskaper och kvalifikationer, måste sättas i centrum för att en förändring skall vara framgångsrik, detta är centralt i mitt angreppssätt.

KOMPETENSER

  • Civilingenjör, Chalmers

  • Kurser inom Ledarskap, Produkt Management, SAFe

  • 20+ års erfarenhet av ledande befattningar

  • 10 års erfarenhet av förändringsprojekt

  • Produkt- & Projektledning, Ledarskap, Förändring, Strategi & Pedagogik, Människokännedom

 

EXEMPEL PÅ TIDIGARE UPPDRAG

  • Huawei: ansvarade för att definiera och föreslå förbättringar av kundens processer för hantering av produktändringar, från utveckling till kommunikation mot slutkund.

  • Hive Streaming: definition och framtagande av en agil produktägarorganisation, inkluderande relevanta processer och rekrytering av produktchef

  • Ericsson: framtagande av ett nytt arbetssätt, ny arbetsmetodik och ny organisation för Ericssons radioutveckling baserat på agil utveckling.

VAD ANDRA SÄGER OM MIG

 

”Mattias ser samband och försöker alltid finna och välja kreativa och pragmatiska lösningar” ”Det är alltid lätt att förstå Mattias idéer och förslag. Han förklarar saker mycket pedagogiskt och uppträder alltid väldigt rakt och ärligt”  

KONTAKT