MARIANNE STRINDIN

Organisationsutvecklare, Struktur & Management

Jag drivs av att skapa de bästa förutsättningarna för ett ökat värde för organisationen och dess kunder,  intressenter och affärer.

 

Det innebär att vi utifrån organisationens nuläge och vision om framtid gör konkreta insatser. Det kan innebära strategiframtagning eller införande av en strategi med hänsyn till just er struktur och kultur. Det kan innebära att kartlägga kundens väg, tvärfunktionella processer, arbeta med hållbarhet,
eller hjälpa en verksamhet att strukturera sitt arbete och tydliga mål och mått. 

Strategi och strategisk planering | Ledningsgruppsarbete | Mål, mått och balanserat styrkort | Processkartläggning | Förbättringsarbete | Performance Management | Medarbetarprogram | Ledarprogram

 

Jag har arbetat med organisationsutveckling i över 20 år och uppdaterar mig kontinuerligt med aktuell och beprövade metoder och forskning.

Mina erfarenheter innebär både en strategisk riktning och det praktiska, genomförbara. Jag brinner för att effekterna ska bli långsiktiga. Jag är universitetsutbildad organisationskonsult med ämnen såsom arbets- och organisationspsykologi, pedagogik i arbetslivet och företagsekonomi.

EXEMPEL PÅ TIDIGARE UPPDRAG INOM STRUKTUR & MANAGEMENT

  • Strategiutveckling och strategiarbete

  • Processutveckling och processledning

  • Ledningsgruppsarbete, inklusive arbetsmetoder och verktyg

  • Mål och mått, BSC (balanserat styrkort)

  • Ledningssystem och förutsättning för effektiva organisationer, t.ex SIQs managementmodell och ISO9001:2015, ISO14001:2015

 

  • I ett privat, ägarlett tillväxtbolag (50 medarbetare) för att minska byråkratin i ett gammalt ledningssystem: Omarbetning av ledningssystemet till ökad verksamhetsnytta. Innebar processer och dokumentation som stödjer värdegrunden, krav på hög nivå av bemötande.

  • I en supportorganisation i en statlig koncern (150 medarbetare) behov av strukturerat ledningsgruppsarbete: Utveckla arbetsmetoden med strategiprocessen, införa balanserat styrkort, stöd till ledningsgrupp i uppföljning av mål och mått.

  • I en utbildningskoncern (100 000 vuxenstuderande) stöd till hållbarhetschef och ledningsgrupp: Kunskapsstöd vid införande av ledningssystem i riktning mot hållbarhet. Utrymme för respektive bolag i koncernen att arbeta utifrån sina varumärken och samtidigt styra den gemensamma strategiprocessen.

VAD ANDRA SÄGER OM MIG

Kommer snart.

KONTAKT

©2020 by Hitta GIGare.