MARIANNE STRINDIN

HR Strateg

Jag vill inspirera dig och dina medarbetare att skapa en organisation som bidrar till ett mer medvetet och hållbart samhälle. Tänk att er verksamhetens DNA kännetecknas av omtanke för vår planet och våra resurser, respekt för vårt eget välbefinnande och omsorg om andra.

 

Det innebär ett arbetsklimat baserat på öppenhet, tillit och önskan om dialog, ett ledarskap som stödjer ett gott medarbetarskap, förutsättningar för motivation och engagemang och medskapande och samverkan. Och HR-processer som stöder den strategiska inriktningen.

Organisationskultur och värdegrund | Ledningsgruppsutveckling | Grupputveckling och samverkan | Medarbetarskap| Utbildning och lärande| Performance Management

 

Jag har arbetat med HR-strategiska insatser som värdegrundsarbete, medarbetarprogram, ledarstöd enskilt och i grupp, grupputveckling, onboarding, kompetensutveckling, e-learning.

Mina erfarenheter innebär både en strategisk riktning och det praktiska, genomförbara. Jag brinner för att effekterna ska bli långsiktiga.

 

Jag är en universitetsutbildad organisationskonsult med ämnen såsom arbets- och organisationspsykologi, pedagogik i arbetslivet och företagsekonomi.

EXEMPEL PÅ TIDIGARE UPPDRAG INOM HR STRATEGI

 

 • Organisationskultur
  Analys och utveckling inkl. Värdskap, kundorientering, värdegrundsarbete, medarbetarskapsprogram, mångfald.

 • Ledningsgruppsutveckling
  Från funktionsorientering till att jobba tillsammans som ett högpresterande team

 • Grupputveckling och samverkan i organisationer.
  Från vi och dem till bättre samverkan mellan grupper, t.ex för att skapa förutsättning för innovation.

 • Coachning
  Guidar, stödjer och coacha ledningsgrupper, projektledare, hållbarhetsansvariga och linjechefer.

 • Performance Management
  T.ex utveckling av verktyg, stöd och checklistor för chefer och medarbetare. Arbete med medarbetar- och ledarprinciper och utbildning i performance management.

 • Utbildningar

 

 • Medarbetarprogram
  I en statlig organisation (2500 medarbetare) för att förståelse och införande av medarbetarrollen: Detta innebar bland annat dialog med koncernledning, avrop av konsulter, träning av interna utbildare (train-the-trainer-princip), framtagning av utbildningsmaterial, ansvar för internkommunikationsaktiviteter, budget etc. Resulterade i ökad medarbetarnöjdhet.

 • I ett privat, ägarlett tillväxtbolag (50 medarbetare) för att förstärka värdegrund internt och externt.
  Från behovsanalys, design av insats, train-the-trainer, innan-efter-mätningar. Resulterade i ökad kundnöjdhet.

 • Ledarinsatser
  I en stor statlig organisation (2500 medarbetare) där uppdraget var tydligare rollansvar och ledarskapsträning utifrån hållbarhetsstrategier:
  Från behovsanalys skapa pedagogisk utgångspunkt, design av utbildning, framtagning av utbildningsmaterial till genomförande och uppföljning.

 • I en medlemsorganisation (50 medarbetare) där ledningsgruppen vill gå från funktionsledning till processledning.
  En serie workshoptillfällen innehållande områden som t.ex organisationskultur, värdegrund, transformerande ledarskap. Kompletterades med individuella samtal.

VAD ANDRA SÄGER OM MIG

Kommer snart.

KONTAKT

©2020 by Hitta GIGare.