MARIANNE STRINDIN

Hållbarhetsutvecklare

Vi har bara en jord. Den enda framtid vi har framför oss är en framtid med omtanke för vår planet och våra resurser, respekt för vårt eget välbefinnande och omsorg om andra. Vår planet sätter gränser för våra beslut om framtiden, vi behöver tillgodose våra mänskliga behov utan att det sker på bekostnad av andra.

 

För att vi ska lyckas med en framtid där vi värnar om vår planet behöver vi

samarbeta mer effektivt, ha ett ledarskap som utgår från andra beslutsgrunder än vad vi har gjort hittills, involvera alla medarbetare oavsett position, se till att vår organisation stödjer strategierna.

Strategiutveckling | Ledningsgruppsarbete | Mångfald | Utbildning och workshops | Kulturanalys i riktning mot hållbarhet | ISO14001 |

 

Jag leder små och stora utvecklingsinsatser i riktning mot hållbarhet. Det innebär bland annat kartläggning av kultur för hållbarhet, medarbetarworkshop för att skapa dialog och samarbete och ledarworkshop för att skapa förutsättningar för framtiden. Med stöd av konkreta verktyg, metoder, kunskap och erfarenheter levandegör vi strategierna.

EXEMPEL PÅ TIDIGARE UPPDRAG INOM HÅLLBARHET

 • Strategiframtagning inklusive GAP-analys eller kulturanalys

 • Arbetsmetoder, verktyg, ansvar/befogenheter, mål och mått

 • Införande av ISO14001:2015

 • Mångfaldsarbete och mångfaldsrevisioner

 • Uppdragsutbildning för Aktuell Hållbarhet.
  Från idé, innehåll, upplägg, genomförande av utbildningar som genomförs årligen.
  Krav från uppdragsgivare är att deltagarna ska ge betyg 4 och 5 för att utbildningarna ska fortgå. Utbildningarna riktar sig till hållbarhetsstrateger, politiker och ledare i offentlig sektor samt till hållbarhetsansvariga och ledare i näringslivet.

 • I ett parkeringsbolag (30 medarbetare) stöd till VD och ledningsgrupp gällande hållbarhetskultur:
  Ett uppdrag tillsammans med en samarbetspartner (miljöspecialist). Utifrån behovsanalys genomföra ett antal insatser med ledningsgruppen för att integrera hållbarhet i process och kultur. 

 • I ett byggföretag (150 medarbetare) stöd till hållbarhetschef för att gå från ”miljö till hållbarhet”:
  GAP-analys och strategiutveckling utifrån ISO14001 och SDG, de globala hållbarhetsmålen. 

 • I det svenska bolaget för en finsk koncern inom HORECA-industrin (80 medarbetare) för att ta fram miljöpolicy, miljömål och systematik för att arbeta med miljöledning.
  Ett antal workshops med ledningsgrupp och medarbetare. Stöd till interna projektledare.

VAD ANDRA SÄGER OM MIG

Kommer snart.

KONTAKT

©2020 by Hitta GIGare.