MANAGEMENT

Att stötta seniora beslutsfattare med analyser, beslutsunderlag, råd och genomförandekraft när strategier ska bli verklighet, kräver erfarenhet och kompetens. Utveckling av affärs-,  HR-, IT- och digitala strategier,  uppsättning av operativa modeller och rådgivning vid omorganisationer och andra förändringar kräver också kompetens och erfarenhet för att skapa förtroende och hållbara resultat som ger avkastning,

Våra GIGare/konsulter verkar inom IT, HR & Engineering. Söker ni annan kompetens, är ni välkomna att skicka en förfrågan. Vi har flera fristående och oberoende konsulter i vårt nätverk. 

GIGare, konsulter, interimare

Christina Fox.jpg

Senaste uppdragsgivaren:

Riksbyggen AB

Kvinna svartvit Ram_edited_edited.jpg

GIGare

Senaste uppdragsgivaren:

XXX

Mattias Karlberg.jpg

Senaste uppdragsgivaren:

Huawei Technologies

Kvinna svartvit Ram_edited_edited.jpg

GIGare

Senaste uppdragsgivaren:

XXX

Kvinna svartvit Ram_edited_edited.jpg

GIGare

Senaste uppdragsgivaren:

xxx

  • Ny_Färg_vit_bakgrund_redigerad
LÄS MER
Kvinna svartvit Ram_edited_edited.jpg

GIGare

Senaste uppdragsgivaren:

xxx

  • Ny_Färg_vit_bakgrund_redigerad
LÄS MER