JUNA JUMAA

Managementkonsult

Söker du en operativ förändringsledare med en affärs- och ekonomibakgrund, som kan skapa en hållbar och kostnadseffektiv process, som dessutom bidrar till en positiv arbetsmiljö?

De senaste åren har jag haft olika uppdrag på Skanska, GE Healthcare, Jacobs Douwe Egberts, Polopoly/Atex, Basset och Ericsson. Jag har bidragit till olika förändringsprocesser, effektiviseringar och lönsamhet, där min största tillgång har varit mitt driv och min personlighet.

.Jag är en social, strukturerad och kommunikativ person som strävar efter att göra lönsamma förändringar för organisationer genom att utveckla och implementera processer som individer enkelt kan tillämpa.

 

Jag har en stark analytisk förmåga, och en passion för att lösa olika problem. Som person är jag flexibel, en lagspelare och självgående, som respekterar tidsfrister och resultat. Andra ser mig som mycket kommunikativ, tydlig och transparent, vilket bidrar till att jag snabbt får ett stort förtroende från verksamheten. En av de största faktorerna i att lyckas med sina uppdrag.

Genom att leda och styra funktioner för organisationer och affärsprocesser i olika led, tillhandahåller jag hållbara och kvalificerade konsulttjänster specialiserade på problemidentifiering, lösning och implementering. Jag är vanligtvis anlitad av CFO och ledningsgrupp som behöver hjälp med sin verksamhet på strategisk och operativ nivå.

 

Jag deltar i styrelsemöten som affärsrådgivare, förbereder presentationer och presenterar dem för ledningsgruppen. Jag fungerar som en länk mellan ledning och personal samt externa intressenter som revisorer, leverantörer och kunder. Resultatet av mitt arbete har bidragit till mer effektiva och hållbara organisationer beträffande kostnader och processer. Arbetet har också resulterat i en positiv effekt på arbetsmiljön och de anställdas trivsel. 

 EXEMPEL PÅ TIDIGARE UPPDRAG

 

 • Management Consulting

 • Rådgivning, såväl strategisk som operativ

 • Ledarskapsutbildning  

 • Chefshandledning Individuellt och i Grupp

 • Rekrytering

 • Att arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet

 • Att arbeta med inkludering och förebygga mobbning och kränkande särbehandling.​

 

Detta är några av de saker som jag kan hjälpa dig med.

Välkommen att boka tid för HR råd och stöd, management Consulting, strategisk och operativ rådgivning.

VAD ANDRA SÄGER OM MIG

Kommer snart.

KONTAKT

.Jag är en social, strukturerad och kommunikativ person som strävar efter att göra lönsamma förändringar för organisationer genom att utveckla och implementera processer som individer enkelt kan tillämpa.

 

Jag har en stark analytisk förmåga, och en passion för att lösa olika problem. Som person är jag flexibel, en lagspelare och självgående, som respekterar tidsfrister och resultat. Andra ser mig som mycket kommunikativ, tydlig och transparent, vilket bidrar till att jag snabbt får ett stort förtroende från verksamheten. En av de största faktorerna i att lyckas med sina uppdrag.

Genom att leda och styra funktioner för organisationer och affärsprocesser i olika led, tillhandahåller jag hållbara och kvalificerade konsulttjänster specialiserade på problemidentifiering, lösning och implementering. Jag är vanligtvis anlitad av CFO och ledningsgrupp som behöver hjälp med sin verksamhet på strategisk och operativ nivå.

 

Jag deltar i styrelsemöten som affärsrådgivare, förbereder presentationer och presenterar dem för ledningsgruppen. Jag fungerar som en länk mellan ledning och personal samt externa intressenter som revisorer, leverantörer och kunder. Resultatet av mitt arbete har bidragit till mer effektiva och hållbara organisationer beträffande kostnader och processer. Arbetet har också resulterat i en positiv effekt på arbetsmiljön och de anställdas trivsel. 

 EXEMPEL PÅ TIDIGARE UPPDRAG

 

 • Förändringsledare / Managementkonsult

 • Affärsutvecklare

 • Affärsanalytiker

 • Processutvecklare

 • Skanska AB

 • GE Healthcare

 • Jacobs Douwe Egberts

 • Polopoly/Atex

 • Basset

 • Ericsson

 • Amana Contracting & Steel Buildings, Dubai UAE

 

VAD ANDRA SÄGER OM MIG

Kommer snart.

KONTAKT

©2020 by Hitta GIGare.