ANLITA EN GIGARE?

Beskriv ditt behov så utförligt som möjligt. Informationen använder vi för att plocka fram ett relevant urval av GIGare i ditt område och för att beskriva uppdraget för GIGarna, så när de kontaktar dig, är de väl förberedda på vad uppdraget gäller. Vi matchar och kan även gå utanför nätverket om det är ett uppdrag där vi saknar kompetensen i vårt nätverk.

Upp till 5 GIGare kan hämta din information och när det sker, skickar vi en sammanställning till dig som innehåller personprofiler och kontaktuppgifter. GIGarena tar sedan kontakt med dig och du kan jämföra GIGarna för att anlita den som passar dig bäst.

Genom att du får in flera offerter bildar du dig en tydlig uppfattning om utbudet på marknaden. Priser och förutsättningar varierar och vi rekommenderar att du bokar ett första möte med samtliga GIGare som hör av sig, främst för att båda parter ska få en så korrekt uppfattning om uppdraget som möjligt. Du väljer sedan själv om du vill anlita någon av GIGarna.

Shaking Hands

©2020 by Hitta GIGare.