ORGANISATIONSKONSULT

Förändringsguide, konceptutvecklare och utbildare

Jag är din guide som hjälper dig att hitta vägen fram. Med närmare 15 års erfarenhet inom ideella sektorn och kulturområdet, där jag arbetat med konceptutveckling och förändringsarbete, har jag fått med mig perspektiv som ofta saknas.

 

Jag brinner för folkbildning, men också för att få ut att förändring är en svår och ibland jobbig process som är fullt nödvändig. Jag verkar för att vi tillsammans ska må bättre, för förmåga till utveckling och lärande, och för att tillsammans förstå vad som motiverar och engagerar människor till förändring. 

 

Jag hjälper dig att skapa gemensam förståelse och utveckling i organisationen och verkar för att vi tillsammans når målen! 

angler-headshot.png

När jag arbetar med förändringsprocesser av olika slag utgår jag från kundens potential och hjälper den hitta fram till sitt mål på ett så effektivt sätt som möjligt. Jag arbetar utifrån kultur som pedagogiskt verktyg, blandat med välbeprövade metoder och står alltid fast förankrad i erkänd och beprövad vetenskap.

 

Som konceptutvecklare hjälper jag dig att förverkliga din idéer, delvis genom att ställa frågor men också genom att med en utsträckt hand visa vilka vägar du kan gå. Vi utgår alltid från Varför, Därför, Hurdå som blir ett konkret sätt att gå från idé till praktisk verklighet.

 

Jag har en lång utbildarerfarenhet och erbjuder utbildningar och skärningspunkten mellan organisering, digitalisering och kulturarv.

 

Vill du veta mer om hur du kan organisera dig via digitala plattformar, hur digitaliseringen påverkar kulturskapandet eller hur minoriteter använder plattformar för att organisera sig? Hör av dig till mig. Jag erbjuder även fortutbildningar för grupper med grundläggande HBTQ-kompetens.

EXEMPEL PÅ TIDIGARE UPPDRAG

  • Konceptutveckling – Tagit fram metoder för att bedriva hälsofrämjande arbete via digitala plattformar

  • Förändringsarbete – Hjälpt ideella organisationer att sätta tydliga mål och hjälpt kulturinstitutioner att hitta nya sätt att arbeta.

  • Föreläsare – Utbildat personalgrupper om ohälsofaktorer kring HBTQ-personer, samt utbildat arbetsgrupper.

KOMPETENS

Kulturvetare med inriktning på konstvetenskap

Teaterledare för barn och ungdomar

Utbildad i Logical Framework Approach, Mål- och resultatstyrning samt Motiverande samtal.

VAD ANDRA SÄGER OM MIG

"Likabehandlings"-föreläsning/workshop var mycket givande. Det var väldigt positivt (TYCKER JAG) att det var just han som höll i det. Detta tillfälle väckte många nya tankar hos mig och andra. Det var synd att vi var inte så många där. ”Samtalsgrupperna blev intressanta för att vi själva då passade på att ta upp just andra ämnen inom området så som religion kränkning, funktionshinder bla.” För att sammanfatta, så verkade det som om deltagarna gillade upplägget med blandningen workshop/föreläsning. Vissa hävdade att de kommit så långt att det inte gav dem något nytt. Detta kan diskuteras då reflektion krävs hela tiden och att tro att man är färdig kan väl bli lite kontraproduktivt.

 

Kristianstad Kommun

KONTAKT

Tack för din förfrågan!