CHARLOTTE H KINDMARK

Senior Projektledare

Jag designar, leder och kommunicerar projekt som syftar till att inspirera människor att tillsammans utveckla organisationer och platser långsiktigt hållbart. De tre hållbarhetsperspektiven om ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet ligger till grund och de globala målen anger riktningen. Vi identifierar vilka förutsättningar som finns för just ditt initiativ och utgår från det. Varje steg i rätt riktning är ett bra steg.

Med målmedvetenhet, stort engagemang och 25 års erfarenhet av ledande roller från både privat och offentlig sektor främst med fokus på fastighets-, områdes- och organisationsutveckling bistår jag med projektledning eller roll som interim chef. 

 

Kommunikation och delaktighet är ledord och ofta handlar mina uppdrag om att involvera många olika kompetenser och roller samt att skapa engagemang. Jag arbetar med alla relevanta grupper för uppdraget – ledningsgrupper, specialister, medarbetare eller invånare. Ett stort mått av kreativitet, strukturerat arbetssätt och en tydlig röd tråd tar projektet från ax till limpa och mitt mål är att du som uppdragsgivare ska känna dig trygg under hela processen.

Charlotte Kindmark.jpg

INRIKTNING

 

 • Hållbar stads- och stadsdelsutveckling, ex. socialt utsatta områden.

 • Hållbar fastighetsförvaltning - från människorna till platsen de bor och verkar i, ex.hyresgästen som medaktör i energiarbetet, samt samverkan och förebyggande arbete för att skapa trygga bostadsområden.

 • Organisationsutveckling, ex. medskapande och kreativa processer.

 • Kommunikation, ex. dialog, kommunikationsstrategier, textförfattande och mässkoncept.

Läs gärna mer om mig under GIG Story.

EXEMPEL PÅ TIDIGARE UPPDRAG

 • Designa, leda och kommunicera projekt med syfte att:

 • Energieffektivisera och öka attraktiviteten i ett socialt utsatt bostadsområde

 • Uppdatera varumärkesstrategi

 • Uppmuntra hyresgäster till en mer hållbar livsstil

 • Fördjupa en förstudie kring en all-aktivitetsplats som möter behoven hos socialt utsatta

 • Fördjupa en förstudie för att undersöka möjligheten att etablera ett framtida kongress- och kulturhus tillsammans med näringslivet.

 • Samordna kompetenser inom kommunkoncern för att upprätta mål för hållbar stadsutveckling i tidiga skeden. Metodutveckling.

 • Med bred inkludering uppdatera och förtydliga en vision 2030 för hela den geografiska platsen Eskilstuna kommun med dess två städer och landsbygd.

 • Upprätta en lokal Agenda 2030 som beskriver globala målsättningar och anger hur kommunkoncernen arbetar, och ska arbeta, för att bidra till de globala målen på lokal nivå.

 • Verka som konferencier, panelledare och föreläsare.

KONTAKT

Tack för din förfrågan!