CARINA OSKARSSON

Som konsult hjälper och inspirerar jag företag till att bli mer innovativa för att kunna nyttja sin interna potential på ett effektivare och roligare sätt. Arbetar i gränslandet teori och praktik och jag brinner för att få företag att värdera och förstå sin potential.

Kommer närmast från Regeringskansliet och Regeringen där jag bland annat har arbetat med att utforma strategier för Employer Branding och Brand Identity. 

Carina Oskarsson.jpg

Är skolad som grafisk designer med Brand Identity som specialitet och fann tidigt ett intresse för hur design och dess metoder bidrar till affärsnytta. Därför utvecklade jag mig inom Design Management och med den kunskapen har jag påverkat stora komplexa organisationer till att tänka annorlunda. Har bland annat utforskat hur det är att förändra interna kulturer med stöd av designprocesser och utvecklat egna metoder som förenar och engagerar.

Områden:

 • Design Strategy

 • Process Management

 • Visual Design

 • Design Thinking

 • Design and Creative Management

Jag arbetar som enskild konsult med ett kompletterande nätverk vid behov av genomförande. I det strategiska arbetet har jag en management konsultbyrå som partner.

EXEMPEL PÅ TIDIGARE UPPDRAG

 • Omsätter affärsstrategier till metoder som motiverar och engagerar intern personal till att nå affärsmål.

 • Skapar begriplig intern kommunikation genom datavisualisering och visuell kommunikation.

 • Engagerar och motiverar personal i förändringsprocesser genom workshops och kreativa metoder. 

 • Utformar och omformar företagens värderingar till konkreta aktiviteter som driver positiva beteendeförändringar.

 • Definierar företagets kärna och styrka med utgångspunkt från affärsstrategier och varumärkesplattformen.

 • Översätter aktiviteter inom affärsutveckling till praktik genom prototyping

KONTAKT

Tack för din förfrågan!