ANETTE OLROG

Organisationskonsult

Qinet Grow to Lead, är företaget du vänder dig till när du behöver Ledarskapsutveckling och önskar att den du möter har teoretiska och egna praktiska erfarenheter av att leda andra I rollen som chef. Jag har lång erfarenhet av att leda stora verksamheter inom offentlig förvaltning och är van vid att bedriva förändringsarbete.

Hur får man medarbetarna i en arbetsgrupp att trivas, känna meningsfullhet i arbetet och hur uppmuntrar man var och en att prestera sitt bästa?

 

Jag skapar och håller i utbildningar som hjälper dig som chef att välja ett ledarskap som är hållbart både för dem du leder och för dig som chef. Jag hjälper er att skapa psykologisk trygghet i ert team.

EXEMPEL PÅ TIDIGARE UPPDRAG INOM ORGANISATION & LEDARSKAP

 

  • Ledarskapsutbildning  

  • Chefshandledning Individuellt och i Grupp  

  • Management Consulting, Strategisk och Operativ Rådgivning. ​

  • Rekrytering

  • Implementering av nya arbetssätt och ny teknik för medarbetare.

  • Förändra synsätt och arbeta fram en gemensam värdegrund. 

  • Att arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet genom att göra det till en naturlig del i årshjulet.

  • Att arbeta med inkludering och förebygga mobbning och kränkande särbehandling.​

 

Detta är några av de saker som jag kan hjälpa dig med.

Välkommen att boka tid för HR råd och stöd, management Consulting, strategisk och operativ rådgivning.

VAD ANDRA SÄGER OM MIG

Kommer snart.

KONTAKT

©2020 by Hitta GIGare.