ANDREAS LINDSTRÖM

Jag genomför säljutveckling främst för nordiskt näringsliv och utvecklar stora som små organisationer med allt vad säljutveckling handlar om och detta förmedlars och anpassas efter kunders behov med högsta kvalité. Mitt mål är, med hjälp av utveckling och förändring, att skapa ökad försäljning och nöjdare kunder tillsammans med mina uppdragsgivare.

Exempel på uppdragsgivare: Bilia Group, Volvo Cars, Eckerö Linjen, Optimera och Dahl.

Andreas_Lindström.jpg

Säljträning

Precis som i all träning har vi som målsättning att skapa resultat. För att nå ett gott resultat av just säljträningen måste vi både ha roligt och motivera gruppen men även utmana och träna på ”fasta situationer”. Vi är övertygade om att inte arbeta med för många redskap och lära ut för mycket ny kunskap utan välja ut ett fåtal områden som vi fördjupar oss i, repeterar och noggrant följer upp. Framför allt utgår vi alltid från deltagarnas nivå och nyttjar hela gruppens kompetens.

Färdiga utvecklingspaket finns dock enligt nedan för dig som redan vet vad ni behöver:

 • Säljkommunikation

 • Målstyrning och säljplanering

 • Situationsanpassad försäljning

 • Key Account Management

 • Affärsförhandling

 • Butiksförsäljning

EXEMPEL PÅ TIDIGARE UPPDRAG

 • Individuell Coaching

Innan, under och efter en längre säljträning är det viktigt med individuell coachning, för att skapa bästa resultat av sin säljträning. Målgruppen vi coachar är framför allt säljare och försäljningschefer.

OBS. Glöm inte bort att dina bästa säljare också behöver säljcoaching.

 • Säljledning

Att vara chef över en säljorganisation är både ett otroligt energigivande och samtidigt ett utmanande arbete. Att ständigt motivera, coacha, följa upp, redovisa, ansvara för effektiva och energigivande morgonmöten, hålla i kundseminarier, vara filtret mellan sin avdelning och sin ledningsgrupp, se till att ha ”rätt lag”, dvs att ständigt arbeta med rekrytering samt avveckling av personal är några exempel på en försäljningschefs vardag.

Hur får man denna vardag att gå ihop?

Vi påstår att detta är en av de svårare tjänsterna i ett företag. Vi har erfarenheten, kunskapen och verktygen att hjälpa dig som försäljningschef med just dina utmaningar. Detta gör vi genom gruppträning eller i individuell coaching genom att vara just det bollplank som du som försäljningschef behöver.

Målgrupp: Försäljningschefer samt andra mellanchefer med resultat och personalansvar.

 • Presentationsteknik

Att presentera och tala inför folk har sedan lång tid tillbaka varit något som de flesta människor fruktar allra mest. Det finns en uppsjö av tekniker och kurser att gå när det gäller just detta ämne. Vi på TellorSell har valt att erbjuda våra kunder grundläggande träning i hur du som presentatör kan bli mer trygg i detta samt få ditt budskap att nå hela vägen fram till mottagaren och dessutom få mottagaren mer förändringsbenägen.

Vi arbetar med både strukturen, retoriken och pedagogiken samt använder videoinspelning och ger feedback på detaljnivå under träningstillfällena. Att träna och få se sig själv presentera något är både nyttigt och lärorikt. Denna typ av träning skapar resultat direkt, det vågar vi lova.

Målgrupp: alla som talar inför en grupp, det vill säga säljare, chefer och produktspecialister

 • Affärsmannaskap

Kundservice är ett vitt begrepp som många arbetar med. Vad vi menar med kundservice så handlar det om kommunikationen mellan leverantören och kunden. Människor som träffas fysiskt, men även kommunikation via mejl, via webplatsen eller på sociala medier. Hur kunden uppfattar denna kommunikation och information från er sida har en stark koppling till hur nöjda era kunder är och hur mycket kunder väljer att köpa av er och även ge andra rekommendationen att anlita er.​

Vad är ”Sell” enligt oss?

Att verkligen lyckas framgångsrikt idag med försäljning kräver en hel del. Vår erfarenhet summerar detta i fem punkter:

 • Människokännaren - genuint intresse i människor, inlyssnande och påläst om kunden, 

 • Nätverkaren - utvidgar ditt nätverk och knyter kontinuerligt nya kontakter.

 • Beteendevetaren - förmåga att anpassa ditt budskap efter kunden.

 • Energigivaren - brinner för din lösning och säljer genom din tro på det du gör.

 • Utvecklaren - förbättrar ditt arbetssätt kontinuerligt för att alltid bli bättre i din yrkesroll.

KONTAKT

Tack för din förfrågan!